Taggarkiv: Skepticism

Klagosång om kannibalism

Se, Herre, och betänk vem du behandlar så!
Skall kvinnor äta sina barn, dem som de fött till livet? (Klag 2:20)

Vad var Jesus sista ord?

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” (Mark 15:35)
eller
”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” (Luk 23:46)

Vad sa Jesus?

Du behöver bara tro lite, lite.

Om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig.
(Matt 17:20)
Flytta berg

Skicka iväg den som lämnat kristenheten

Den som inte förblir i Kristi lära har inte Gud. Ni skall inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen.
(2 Joh 9-11)

Är det något du inte kan? -Du saknar tro

Jesus sade: ”Allt är möjligt för den som tror.”
(Mark 9:23)

Jesus avslöjad av föräldrarnas bekanta

”Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?

(Joh 10:20)

Jesus genomskådad av sina bröder

”Inte heller hans bröder trodde på honom”
(Joh 7:5)

Kärleksfull pedagogik

Jesus: Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader
(Joh 8:43-44)

Jesus gör tydligt -Ingen förlåtelse för hädelse

Jesus: ”Den som hädar den heliga anden får inte förlåtelse.”
(Luk 12:10)

Blev mirakelmannen genomskådad av sina närmaste?

Jesus sa: ”En profet blir ringaktad i sin hemstad, bland sina släktingar & i sitt hem.” Han kunde inte göra några underverk där (Mark 6:4)

Djävulens fälla

Den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.
(2 Tim 2:26)

Är du Antikrist?

sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt.
Där har ni bedragaren, Antikrist
(2 Joh 7)

Bisarrt påstående om tro

Hade ni tro stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till trädet: Dra upp dig & plantera dig i havet! Och det skulle lyda er (Luk 16:22)

Gud skall blodigt dräpa sina motståndare

Jag är Gud.. ..straffa alla som hatar mig. Mina pilar skall berusas av blod. Mitt svärd skall äta köttet av fiendens ledare
(5 Mos 32:39)

Är det rätt (och möjligt) att leva som Jesus lär?

Bekymra er inte för mat & dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen../..Allt sådant jagar hedningarna efter.
(Matt 6:25-32)

Jesus hotar de som inte indoktrinerar barn

För den som förleder en av de små som tror på mig vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen & sänktes i havets djup
(Matt 18:6)

Jesus blir tjurig när han möter kunskap

Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen
Luk 11:52

Bibelcitat tagna ur sin kontext…

Fler videos hittar du här >>

 

Tro på på Jesus, annars!

Jesus Hotar: ”Den som inte tror skall bli dömd”
Mark 16:16

Jesus om Lagen och Gamla Testamentet

Står det inte i lagen: Jag har sagt att ni är gudar?
Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar. Skriften kan inte upphävas
(Joh 10:34)

Jesus bekräftar alla galenskaper i Moseböckerna?

Jesus: Det var om mig Mose skrev. Om ni inte tror på vad han skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? Joh 5:46-47

Gud låter sig bevisas genom enkelt test

Bevis: Om daggen faller på ullen, medan marken runtomkring är torr, då vet jag… Och under natten gjorde Gud just så.. Dom 6:36-40

Avrätta den som smädar Guds namn

Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom.
3 Mos 24:16

Gud är en skeptiker. Upprepar kravet på bevis.

Det finns ingen annan Gud än jag. Vem är som jag? Må han ge sig till känna, förklara och bevisa det för mig.
Jes 44:6-7

Gud kräver bevis för andra gudar…

Lägg fram er sak, säger Herren, anför era bevis 
Jes 41:21

Dina barn straffas om du inte lyssnar (5 Mos 28:15-18)

Om du inte lyssnar till Herren, din Gud: Förbannelse över de barn du får http://bit.ly/Bannade_barn

Avrätta den som inte lyssnar på prästen (5 Mos 17:12)

Om någon handlar utan att lyssna till prästen som står i tjänst hos Herren, din Gud, så skall den mannen dö http://bit.ly/_Lyd

DU skall mörda din närmaste om de försöker… (5 Mos 13:6-10)

Om son eller dotter förleder dig: Du skall själv vara den förste som lyfter handen för att döda henne. Stena till döds http://bit.ly/_-Y

Varför är ateister så arga?

Greta Christina om varför hon reagerar på religion.

Greta ger även en definition av religion (fritt översatt):

Religion:
En tro på övernaturliga väsen eller krafter som påverkar vår verkliga värld. En blind tro ​​på krafter eller väsen som varken går att se eller höra, eller immateriella ting som inte kan bevisas på något sätt än att man helt får förlita sig på känslor, upplevelser och anekdoter.
Det kan även innehålla föreställningar om saker som händer innan eller efter vårt liv på jorden.
Med andra ord; tron på saker som inte går att kontrollera, verifiera eller undersöka.

Fler intressanta videos hittar du här >>

Hädat heliga ande? Glöm förlåtelse. (Mark 3:29)

Jesus igen: ”den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” http://bit.ly/evig_synd

Bevis att bibeln är sann (Gal 1:20)

Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på http://bit.ly/Helt_sant

Tidiga skeptiker (Apg 23:8)

Tidiga skeptiker: Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar http://bit.ly/_NA

Jesus liknelse: avrättning av de som inte vill ha honom som kung (Luk 19:27)

Jesus liknelse: ”Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn” http://bit.ly/-K_

Varningstext, säkerhetsföreskrift om risk och handhavande

VARNING: Detta är ett skönlitterärt verk. Det får inte tas bokstavligt.

INNEHÅLL:
Innehåller verser som beskriver och förespråkar självmord, incest, tidelag,
barnmisshandel, sexuell aktivitet i våldsamma sammanhang, sjukligt våld,
mord, voyeurism, kannibalism, våldtäkt, användning av droger & alkohol,
hämnd, laglöshet, övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter.

EXPONERINGSTID:
Exponering av innehåll under längre perioder eller i uppväxtåren
kan orsaka vanföreställningar, hallucinationer, minskning av
kognitiv förmåga och objektivt resonemang, och i extrema fall, sjukliga
rubbningar så som hat, hyckleri, våld, fanatism, mord och folkmord.

Varningstext för bibeln

Varning!

Varning för ateister! (Ords 24:1-2)

Avundas inte gudlösa människor, sök inte deras sällskap. De tänker bara på våld, allt de säger vållar olycka http://bit.ly/_at-

Ateister fattar inte. Kristna vet precis allt (Ord 28:5)

Gudlösa människor inser inte vad det rätta är, men de som söker Herren har insikt i allt. http://bit.ly/Ateist

Skeptiker är okunniga och korkade (1 Tim 6:3-5)

Den som inte håller sig till Jesus ord , han är förblindad och okunnig, …mist förståndet och tappat bort sanningen http://bit.ly/_-T

Var Jesus besatt, galen, högmodig eller självaste Gud? (Joh 10:20)

Många sade: ”Han (Jesus) är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom?” http://bit.ly/-_v

Jesus dömer dem som yppar sig mot den heliga anden (Matt 12:32)

Jesus: ”den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande” http://bit.ly/-_T

Släpp inte in icke troende i ditt hem!

Om någon kommer till ert hem utan denna lära skall ni inte släppa in honom. Den som välkomnar honom blir medbrottsling (2 Joh 10-11)

Förnekar du att Jesus är Guds son? Du Djävulens hantlangare. (Joh 2:22)

Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen  http://bit.ly/-_J

Gud hade svårt att övertyga Jesus familj (Mark 3:21-31)

Gud svårt att övertyga familjen. Jesus mor & bröder kom för att hämta galne exorcisten Jesus ”han var från sina sinnen” http://t.co/JS2KX17

Lärjungarna avskydde Jesus tydliga uppmaning. ”Ät mitt kött, drick mitt blod” (Joh 6:60)

Många av hans lärjungar sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?” http://t.co/5TE4dTq

Jesus hotar om helvetet

Jesus: ”Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de läggs på elden och bränns upp”
(Joh 15:6)

Jesus genomskådad när han trollade fram vin? (Joh 2:9)

Jesus avslöjad när han trollat fram vin? ”Men du har sparat det goda vinet ända till nu” http://t.co/xW1TN67

Avrätta alla som säger något nedsättande om Gud (3 Mos 24:16)

Gud:”Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom” http://t.co/hiPSJ2A

Pat Condell om att inte tro på Gud

Fler videos hittar du här >>

Död & helvete om du inte tror på Jesus (Joh 3:36)

Död & helvete åt den som inte tror rätt ”den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom” http://bit.ly/_Joh