Taggarkiv: Vetenskap

Du behöver bara tro lite, lite.

Om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig.
(Matt 17:20)
Flytta berg

Har gud givit oss en fri vilja?

Människan gör upp många planer,
men det är Herrens vilja som sker.
(Ords 19:21)

Lämna familjen

Var och en som för min och evangeliets skull lämnat hus, syskon, föräldrar eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen.
(Mark 10:29)

 

Gud ser allt

Herrens blick når överallt,
den följer onda och goda
(Ords 15:3)
Gud ser alla

Är det något du inte kan? -Du saknar tro

Jesus sade: ”Allt är möjligt för den som tror.”
(Mark 9:23)

Troende kan dricka dödligt gift

Jesus om de som tror: De skall driva ut demoner, ta ormar med sina händer & inte bli skadade om de dricker dödligt gift
(Mark 16:18)

Pastorn dödades av sin egen skallerorm

Pastor dödades av övertro på Jesus ord

Gudomlig matematik: Pi igen

Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets
(1 Kung 7:23)
Bibelns matematik

Extra ordinär matematik i bibeln: Pi (π)

Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets.
(2 Krön 4:2)
Matematik enligt bibeln?

 

Fladdermusen är en fågel, igen..

Ni får äta alla rena fåglar, men dessa får ni inte äta: örnen, berguven, pelikanen .//. hägern, och fladdermusen
(5 Mos 14:11-17)
Fågelarten fladdermus

Gud eller Satan??

Herrens vrede blossade upp mot israeliterna, o eggade David (2 Sam 24:1) eller: Satan trädde nu upp mot Israel o eggade David (1 Krön 21:1)

Blev mirakelmannen genomskådad av sina närmaste?

Jesus sa: ”En profet blir ringaktad i sin hemstad, bland sina släktingar & i sitt hem.” Han kunde inte göra några underverk där (Mark 6:4)

Bibeln som historiebok

Hur många generationer var det från kung David till Jesus?
29 generationer (Matt 1:6-16) eller 43 generationer (Luk 3:23-31)

Djävulens fälla

Den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.
(2 Tim 2:26)

Är Jesus vittnesbörd om sig själv giltigt?

Vad? Jesus vittnesbörd om sig själv är inte giltigt: (Joh 5:31) eller Jesus vittnesbörd ÄR giltigt: (Joh 8:14) ?

Jesus åker på ett moln till himlen

När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
(Apg 1:9)

Det blev inte riktigt så som Jesus sa…

Jesus: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike” (Matt 16:28)

Så vet man att Gud talat:

Vetenskap: Att farao drömde två gånger betyder att Gud har fattat ett fast beslut och att han snart skall sätta det i verket. (1 Mos 41:32)

Dröm

 

Bisarrt påstående om tro

Hade ni tro stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till trädet: Dra upp dig & plantera dig i havet! Och det skulle lyda er (Luk 16:22)

Fladdermusen är en fågel

Följande fåglar skall ni betrakta med avsky; de får inte ätas, de är något avskyvärt: örnen, lammgamen../..och fladdermusen
(3 Mos 11:13-19)

Gud är svartsjuk

Du skall inte tillbe någon främmande gud, ty Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud.
(2 Mos 34:14)

Ett himmelrike? Nej, minst tre himmelriken!

Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen.
2 Kor 12:2

Paulus övertygande: Jag ljuger inte!

Vår herre Jesu Gud och fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger
2 Kor 11:31

Rang och hierarki i himmelriket

Jesus: Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, o undervisar så, han skall räknas som den minste i himmelriket
Matt 5:19

Besviken Jesus får förklara alla profetior om honom i Gamla Testamentet

”Är ni så tröga..?” Med början hos Mose & alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna Luk 24:25-27

Jesus om Lagen och Gamla Testamentet

Står det inte i lagen: Jag har sagt att ni är gudar?
Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar. Skriften kan inte upphävas
(Joh 10:34)

Jesu återkomst skulle skett på ett moln, för ett par tusen år sedan

Jesus: man skall få se människosonen komma på himlens moln. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän detta händer.
Matt 24:30-34

Fråga Anders och Måns – Finns Gud?

Fler videos hittar du här >>

Jesus förkunnar att ondskan kommer ur guds avbild, människan

Jesus: ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, ondska, bedrägeri, förtal, högmod
Mark 7:21-22

Henok dog aldrig. Gud tog honom

Henoks hela livstid blev 365 år. Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån Mos 5:23-24

Gud låter sig bevisas genom enkelt test

Bevis: Om daggen faller på ullen, medan marken runtomkring är torr, då vet jag… Och under natten gjorde Gud just så.. Dom 6:36-40

Gud menar att himlen är platt och fyrkantig

Gud om platt himmel: ”Jag släpper lös fyra vindar mot Elam
från himlens fyra hörn” Jer 49:36

Jorden är platt och fyrkantig

”samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.” Jes 11:12

En stad kommer ner från himlen

jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud
(Upp 21:2)

 

Ängel orsakar åska och jordbävning

Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med eld  & kastade ner det på jorden. Då blev det åska, dån, blixtar & jordbävning. Upp 8:5

Jesus bekräftar syndafloden

Jesus: Folk åt & drack, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla  Lukas 17:27

Jesus var son i 75:te generationen efter Gud

Lukasevangeliets trovärdighet når absoluta botten. Jesus släkttavla – till Adam. Endast 75 generationer!  Luk 3:23-38

Gud är en skeptiker. Upprepar kravet på bevis.

Det finns ingen annan Gud än jag. Vem är som jag? Må han ge sig till känna, förklara och bevisa det för mig.
Jes 44:6-7

Gud kräver bevis för andra gudar…

Lägg fram er sak, säger Herren, anför era bevis 
Jes 41:21

Rekommendation för pengar och vin

Osedvanligt klarsynt bibelstext: ”Vin gör livet glatt, för pengar får man allt.”
(Pred 10:19)

Vad kan vara värre än döden? -Kvinnan!

Bittrare än döden är kvinnan.
Hon är en snara.
Den som behagar Gud kommer undan,
men syndaren blir hennes fånge. Pred 7:27

Visa kärlek med regelbunden brottslig barnmisshandel

Den som älskar sin son agar honom ofta, då kommer han till slut att få glädje av honom.  Syr 30:1

Hur fick Maria veta att hon blivit havande genom helige ande?

Ängeln Gabriel sändes från Gud & meddelade Maria Luk 1:27-38  *ELLER* Josef drömde att en ängel meddelade honom Matt 1:18-25

Vilka var ”de tre vise männen”?

sade HEDARNA till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem Luk 2:15 *ELLER* några österländska STJÄRNTYDARE Matt 2:1-2

Vart for Jesus familj efter Jesus födelse?

Josef barnet & hans mor begav sig till EGYPTEN Matt 2:14 *ELLER* återvände de till sin hemstad NASARET Luk 2:39

I vilken byggnad föddes Jesus?

De gick in i HUSET, där de fann barnet & Maria Matt 2:11*ELLER* i en KRUBBA, inte plats inne i härbärget Luk 2:7

Den som syndar är Djävulens barn (1 Joh 3:8-10)

Den som syndar är Djävulens barn. Den som är född av Gud syndar ej. Så vet du vem som är Guds eller Djävulens barn http://bit.ly/SatansBarn

Olyckor drabbar endast syndare (Ords 12:21)

Inget ont drabbar den rättfärdige men alla olyckor syndaren. http://bit.ly/Olyckor_drabbar_syndare

Allt vatten i Nilen förvandlads till blod

han slog på Nilen så allt vatten förvandlades till blod. Fiskarna dog och floden stank. Det var blod överallt i Egypten
(2 Mos 7:20-21)

Vad firar vi, och varför firar vi Jul?

Historiken kring vårt julfirande.
Varifrån kommer traditionerna, och vad säger bibeln om Jesu födelse?
Motstridiga historier om Guds ankomst som människa på jorden.

Fler videos hittar du här >>

Jesus om Noaks ark som verklig händelse

Som i Noas dagar blir det vid Messias ankomst. Man åt drack, gifte sig o blev bortgift, till den dag då Noa gick in i arken (Matt 24:38)

Ormen pratar med Eva (1 Mos 3:2-5)

Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. om ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap http://bit.ly/Ormprat

Världens äldsta gubbar!

Set blev 912 år. Enoshs 905. Kenans 910, Mahalalels 895 år, Jereds 962, Metushelachs 969 år & Lemek blev 777 år gammal
(1 Mos 5:8-31)

Hade Kain samlag med sin mamma eller syster?

Incest med mamma eller okänd syster? ”Adam låg med sin hustru Eva, hon blev havande & födde Kain.. ..Kain låg med sin hustru”  1 Mos 4:1-17

Om inga döda uppstår kan vi sluta tro (1 Kor 15:16-17)

Om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. http://bit.ly/Jesus_dog

Johannesevangeliet är helt sant (Joh 21:24)

Bevis: Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. http://bit.ly/-_Sant

Lagen är perfekt! (Ps 19:8)

”Her­rens lag är ut­an brist” http://bit.ly/PerfekT

Jesus om bönen (Mark 11:24)

”Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så” http://bit.ly/Bon_funkar

Bön botar alla sjukdomar

De­ras bön i tro skall rädda den sju­ke, och Her­ren skall göra ho­nom frisk”
(Jak 5:14-15)

Jesus / Gud lovar mycket (Matt 18:19)

Jesus: ”allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader” https://bitly.com/_BoN

Oerfaren? Du blir vis av Den Kristna Gudens sanna lära (Ps 19:8)

Her­rens lära är sann,
den gör den oer­far­ne vis. http://bit.ly/PerfekT

Jesus återkomst under Paulus livstid uteblev med råge (1 Thess 4:15-17)

däref­ter skall vi som är kvar i li­vet föras bort bland mol­nen till­sam­mans med dem för att möta Her­ren i rym­den http://bit.ly/_-H

Jesus felaktiga profetia

som Jo­na var i fis­ken i tre da­gar och tre nätter skall Människo­so­nen va­ra i jordens in­re i tre da­gar och tre nätter
(Matt 12:40)

Vetenskap: Insekter har fyra ben (3 Mos 11:23)

Vetenskapskategori – insekter: Alla andra bevingade smådjur som har fyra ben skall gälla som något avskyvärt för er. http://bit.ly/_Ben

Allt är Guds ord (2 Pet 1:21)

Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. http://bit.ly/_Sant

Jesus befaller lärjungarna trolla (Matt+10:8)

Jesus: ”Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner” http://bit.ly/Trolla

Färdigskapad präst (Heb 7:3)

Melkisedek har ingen far ingen mor & inget stamträd. Hans liv har ingen början och inget slut. Han är lik Guds son: http://bit.ly/skapad-klar

Hela bibeln är Guds verk (2 Tim 3:16-17)

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud http://bit.ly/2Tim3

Jesus botar med märklig metod (Mark 7:33)

Jesus tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga http://bit.ly/_rK

Gud tappar bort de första människorna (1 Mos 3:8-9)

De hörde Herren vandra i trädgården. Då gömde sig Adam & Eva bland träden för Herren Gud. Men Gud ropade: ”Var är du?” http://bit.ly/_gA

Jesus ansikte förvandlades och började lysa (Matt 17:2)

Där förvandlades Jesus inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. http://bit.ly/_mT

Sol och måne stannade

Solen stod stilla hela dagen och månen stannade, tills han hämnats på fiendefolket Detta är nedtecknat i Den redliges bok
(Jos 10:13)

Bevis att bibeln är sann (Gal 1:20)

Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på http://bit.ly/Helt_sant

Upptäckte att hon inte var oskuld (5 Mos 22:14-15)

”Jag har gift mig med denna kvinna, men när jag låg med henne upptäckte jag att hon inte var oskuld” http://bit.ly/O_S

Tidiga skeptiker (Apg 23:8)

Tidiga skeptiker: Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar http://bit.ly/_NA

Eddie Izzard – Religion och vetenskap

Ståuppkomikern Eddie Izzard live

Fler videos hittar du här >>

Ängel från himlen flyttade stenen

Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen. rullade undan stenen, satte sig på den och talade
(Matt 28:2)

Skeptiker är okunniga och korkade (1 Tim 6:3-5)

Den som inte håller sig till Jesus ord , han är förblindad och okunnig, …mist förståndet och tappat bort sanningen http://bit.ly/_-T

Saknar du vishet? Gud ger dig allt du ber om (Jak 1:5)

Om någon brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll, och han skall få vad han ber om http://bit.ly/-J_

Var Jesus besatt, galen, högmodig eller självaste Gud? (Joh 10:20)

Många sade: ”Han (Jesus) är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom?” http://bit.ly/-_v

Hur vet vi att bibeln är sann? (Rom 9:1)

”Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter mitt samvete bestyrka det”… http://bit.ly/_-q