Gud talar genom ängel i brinnande buske

visade sig en ängel i en brinnande buske. Då hördes Herrens röst:”Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud”
(Apg 7:30-32)